اسامی نهایی برگزیدگان دور اول جشنواره نوآوری در ساخت‌وساز

به گزارش دبیر خانه جشنواره، امروز ۴ دی ماه ۹۸ زمان ثبت نام برای جشنواره ملی نوآوری حوزه ساخت‌وساز به سید ابراهیم موسوی حمید علی حسینی مرتضی رفیعی ارزان سازی مصالح ارزان سازی مصالح ارزان سازی مصالح ارزان سازی مصالح ارزان سازی مصالح ارزان سازی مصالح سید امیر هاشمی بهینه سازی فضای داخی بهینه سازی فضای داخلی بهینه سازی فضای داخلی بهینه سازی فضای داخلی بهینه سازی فضای داخلی بهینه سازی فضای داخلی سید علیرضا میرآقایی فاضل حمید عباس‌علی زاده محمدرضا رضایی محمد امین محامدپور سبک سازی سازه سبک سازی سازه سبک سازی سازه سبک سازی سازه سبک سازی سازه سبک سازی سازه سبک سازی سازه سبک سازی سازه دبیر خانه با برگزیدگان دور اول جشنواره نوآوری در ساخت‌وساز تماس گرفت و برای غرفه آرایی و صدور کارت جشنواره از این افراد اطلاعات و مدارکی خواست. لازم به ذکر است پرفسور بهرخ خوشنویس (رئیس کمیته داوری جشنواره ملی نوآوری حوزه‌ی ساخت‌وساز) هم دراین جشنواره حضور خواهند داشت.

متن کامل نوشته در سایت توسعه کارآفرینی مسکن

منبع بلاگ

توسعه کارآفرینی مسکن

توسعه کارآفرینی مسکن

شتابدهنده وابسته به بانک مسکن که روی موضوعات مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و مالی متمرکز است

    نظرات