معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای کوچک از آن لحاظ مهم است که این مشاغل بخش مهمی از چرخه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. تعریف دقیق و یکسانی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وجود ندارد و معیار تعریف ارائه شده برای آنها در کشورهای مختلف، متفاوت است. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود. دولت همچنین یارانه‌های مستقیم پرداختی را به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با مشارکت چند موسسه مالی داخلی ارائه می‌دهد. دولت وام‌های بزرگی نیز برای تاسیس کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و به شهرک‌های صنعتی ارائه می‌دهد. در نظام حقوقی ایران مهم‌ترین قانون در حوزه‌ مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که در آن در رابطه با اعطای معافیت‌های مالیاتی تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور ۱۴ ماده قانونی وجود دارد که به موجب آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی تحت شرایطی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمدش بیش از این مقدار شود مشابه با شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. طبق ماده ۵ این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند.. بعد از چند ماه یک نفر دیگر به این گروه اضافه می‌شود و افراد هم‌موسس برای او اهدافی تعیین می‌کنند که اگر به آن اهداف رسید، بتواند بخشی از سهام‌شان را دریافت کند. همچنین در همان ماده قید شده است که اگر فردی پلتفرمی ایجاد نماید (مثلا صنایع دستی سفارش بگیرد و تعدادی از خانم‌ها یا آقایان در منزل این صنایع دستی را آماده نمایند و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌ آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد، به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. کارشناسان امور مالیاتی به همین منظور با دانش و تسلطی که روی مالیات‌ها و معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ دارند می‌توانند راهنمای خوبی برای شاغلین و فعالین اقتصادی باشند.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات