کدام عامل در موفقیت یک استارتاپ نقش مهم‌تری دارد؟ تیم ؟ محصول ؟ یا بازار ؟

کدام عامل در موفقیت یک استارتاپ نقش مهم‌تری دارد؟ تیم ؟ محصول ؟ یا بازار ؟

کدام یک خطرناک‌تر است: یک تیم بد، یک محصول ضعیف یا یک بازار بی‌رونق؟ اگر از کارآفرینان یا سرمایه گذاران خطرپذیر بپرسید کدام یک، تیم، محصول یا بازار مهم‌ترند بسیاری خواهند گفت تیم. استارتاپ کسب و کاری برای محصول است و آن‌ها روی محصولات نوآوری انجام می‌دهند و مشتریان هم محصول را می‌خرند و استفاده می‌کنند. اما من می‌خواهم شخصا در موقعیت سوم قرار بگیرم و ادعا کنم که بازار مهم‌ترین عامل در موفقیت یا شکست یک استارتاپ است. یک بازار خوب یعنی بازاری با تعداد زیادی مشتری بالقوه واقعی، و این بازار است که محصول را از دست استارتاپ می‌گیرد. برعکس، در یک بازار بد حتی اگر بهترین محصول و خفن‌ترین تیم را هم داشته باشید اهمیتی ندارد چون شکست خواهید خورد. وقتی یک تیم خوب با یک بازار خیلی بد مواجه می‌شود این بازار است که برنده می‌شود. وقتی یک تیم ضعیف با یک بازار خوب مواجه می‌شود باز هم این بازار است که برنده می‌شود. البته در یک بازار خوب هم ممکن است اشتباه کرد و شکست خورد و این اتفاق خیلی اوقات افتاده است. اما در کل اگر یک تیم شایسته و یک محصول قابل قبول داشته باشید، یک بازار خوب مساوی است با موفقیت و یک بازار بد مساوی است با شکست. برعکس می‌توانم تعداد زیادی استارتاپ با یک تیم ضعیف نام ببرم که به دلیل بازار بزرگی که پیش رویشان بوده بسیار موفق شده‌اند. البته در این مورد هم خوب بودن تیم چندان مهم نیست و همینکه بتوانند محصول را تا سطحی توسعه دهند که به کیفیت مورد نیاز بازار برسد کافی است. منظورم این است که چه تیم ضعیفی داشته باشید چه قوی اگر یک محصول تحول‌آفرین مانند محصولات شرکت‌های موفق به بازار عرضه کنید می‌توانید به موفقیت برسید. بسیاری از استارتاپ‌ها قبل از اینکه تناسبی بین محصول و بازار ایجاد شود شکست می‌خورند. استدلال من این است که آن‌ها به این دلیل شکست می‌خورند چون به محصول متناسب با بازار نرسیده‌اند. هر کاری که لازم است برای رسیدن به محصول متناسب با بازار بکنید نمی‌خواهم بگویم که به راحتی می‌توان همه چیز را نادیده گرفت اما قضاوتم با توجه به استارتاپ‌های موفقی است که دیده‌ام و بر این اساس می‌گویم که می‌توانید. هر استارتاپ موفقی که با آن برخورد داشته باشید به محصول متناسب با بازار رسیده است اما به دلیل نرسیدن به محصول متناسب با بازار شکست خورده‌اند عجیب اینجاست که وقتی از بنیانگذار یک استارتاپ موفق می‌پرسید علت موفقیت چه بوده است آن‌ها معمولا به انواع و اقسامی از دلایل اشاره می‌کنند که ربطی ندارند.

متن کامل نوشته در سایت شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

منبع بلاگ

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

    نظرات