معرفی کاف هوشمند تمرینات BFR در نمایشگاه تکنولوژی های الکترونیک ۲۰۲۰ (CES)

معرفی کاف هوشمند تمرینات BFR در نمایشگاه تکنولوژی های الکترونیک ۲۰۲۰ (CES)

تا پیش ازاین، هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشید تا بیماران بعد از اعمال جراحی بتوانند تمرینات مقاومتی و کار با وزنه خود را با ۷۰ تا ۸۰ درصد از ۱ تکرار بیشینه شروع کنند و ورزشکاران با آتروفی یا تحلیل عضلانی و افت عملکرد شدید مواجه می‌شدند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات