معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری و قوانین و مقررات آن

معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری و قوانین و مقررات آن

اینک در مطلب حاضر بعد از ارائه تاریخچه‌ای به بررسی سازمان جهانی مالکیت فکری با نام اختصاری وایپو (WIPO) و وضعیت ایران در عرصه حقوق مالکیت فکری خواهیم پرداخت. تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری و ارکان اساسی آن تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری و ارکان اساسی آن تاسیس و پیدایش سازمان جهانی مالکیت فکری به برگزاری نمایشگاهی در وین باز می‌گردد که در آن زمان اکثر شرکت‌کنندگان، این نمایشگاه را به جهت سرقت افکار تحریم نموده‌اند. در این میان نیاز به سازمانی جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری آثار به شدت احساس شد. در سال ۱۸۸۳ میلادی کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و در سال ۱۸۸۶ میلادی کنوانسیون برن برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسید که هر دو کنوانسیون به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری محسوب می‌شوند. در سال ۱۹۶۷ کنوانسیونی با عنوان سازمان جهانی دارایی فکری در استکهلم تشکیل و در سال ۱۹۷۰ با عنوان وایپو شروع به کار کرد و به عنوان یکی از شانزده آژانس وابسته به سازمان ملل با هدف ارتقای فعالیت‌های دارایی فکری معرفی گردید و در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین المللی در زمینه مالکیت فکری، در ژنو مشغول به کار می‌باشد. ارکان اساسی سازمان جهانی مالکیت فکری سازمان جهانی مالکیت فکری دو رکن اساسی دارد: به طور کلی می‌توان گفت هدف اصلی این سازمان حمایت از مالکیت فکری در سطح جهانی و انتقال فناوری از طریق هماهنگی با کشورهای مختلف و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مربوطه است. همانطور که فوقا اشاره شد مهم‌ترین هدف سازمان جهانی مالکیت فکری، پیشبرد و ارتقای حقوق مالکیت فکری در جهان است. در این میان مطابق ماده ۲ کنوانسیون تاسیس این سازمان، حقوق مالکیت فکری که مورد حمایت است، شامل موارد زیر می‌شود: در حال حاضر ۱۷۹ کشور یعنی بیش از نود درصد کشورهای جهان عضو این سازمان هستند و ایران نیز با تصویب قانون پیوست به سازمان جهانی مالکیت فکری مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) به طور رسمی به این سازمان پیوست. در دنیای حاضر از یک سو روابط بین‌المللی به حدی گسترش یافته است که صرف وجود قوانین داخلی حقوق افراد را تضمین نخواهد کرد و از سوی دیگر ضرورت وجود قوانینی جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و سازمانی برای اجرایی نمودن این قوانین امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات