کافه پارک فناوری های همگرا NBIC با محوریت علوم شناختی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد

کافه پارک فناوری های همگرا NBIC با محوریت علوم شناختی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

منبع بلاگ

شتابدهنده شناختی

شتابدهنده شناختی

شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

    نظرات