آیا با مفهوم توافق‌نامه عدم رقابت آشنا هستید؟

آشنایی با عملکرد و نقش‌های متفاوت توافق عدم رقابت، نگرانی‌های دارندگان مشاغل نسبت به آینده کسب‌وکارشان در زمینه حفظ اسرار شغلی و آموخته‌های کارمندان خود در حین اشتغال و خطر سوء استفاده آنها از این اطلاعات و رقابت احتمالی آنها با کارفرما تا حد زیادی نگرانی‌ها را مرتفع کرده و زمینه ساز توسل به توافق‌نامه عدم رقابت است طی این توافق آنچه حاصل می‌شود حفظ جایگاه و موقعیت خطیر صاحب کسب و کار یا کارفرما می‌باشد همین بس که در اشاره به مفهوم توافق عدم رقابت باید گفت که یک طرف یعنی یک شخص در مقابل کارفرما خود از رقابت با شرکت‌های رقیب در آینده منع می‌شود و نمی‌تواند به رقابت با آن شرکت در آینده بپردازد و بعد از اتمام همکاری خود با شرکت مذکور به نوعی از تجربیات، دستاوردها و ایده‌هایی که سابقا در آن شرکت به دست آورده است، افراد دیگری را بهره‌مند سازد به عبارتی عملی امروز انجام می‌شود که اثر آن و تعهد برخاسته از آن مربوط به زمان حال نبوده و این تعهد بعد از اتمام یک همکاری برای شخص متعهد در برابر کارفرما ایجاد می‌گردد از مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که باید در مسیر رشد و توسعه کسب و کارتان انجام دهید این است که قراردادهای حفاظت از کسب‌وکار را حتما داشته باشید. همین الان نسبت به دریافت قرارداد عدم رقابت اقدام کنید! توافق‌نامه عدم رقابت قراردادی است که در آن تعهداتی برای کارمند در مقابل کارفرما ایجاد می‌گردد، از جمله کارمند متعهد می‌شود که ۴ – مزیت توافق عدم رقابت در حفظ جایگاه و موقعیت یک کارفرما در بازار کار موجود است و کارمند با امضاء این توافق به گونه‌ای این مسئله را تضمین می‌کند ۵ – مفاد ویژه و با اهمیت این قراردادها شامل تضمین عدم رقابت کارمند در استفاده از آموخته‌های خود حین کار، عدم افشای اسرار و اطلاعات کارفرما می‌باشد با توجه به شرایطی که این توافق برای کارمند ایجاد می‌کند این توافق به نوعی پیمان عدم رقابت یا پیمان محدود کننده هم نامیده می‌شود شرط عدم رقابت باید به شکلی ساخته و پرداخته شود که در بهترین قالب منافع کارمند و کارفرما را در نظر داشته باشد. در واقع با اعمال توافق‌نامه عدم رقابت امکان هر نوع معامله با رقبای کارفرما در یک حوزه معاملاتی ممنوع می‌شود و اشخاص وادار به تحدید مطرح شده در ماده ۴۵ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بیان‌کننده موقعیتی می‌باشد که کارمند در راستای انجام تعهد خود در قبال توافق‌نامه عدم رقابت، از انجام انواع مختلف معاملات خودداری کند چرا که آنچه در این توافق مهم است پرهیز از انجام معاملات است و در محدود کردن معاملات افراد با دیگران آنچه قابل اعمال است منع کارمند از پیوستن به رقبا است که شامل موقعیت‌هایی می‌شود که افراد باید از انجام فعالیت‌هایی به منظور دوری از رقابت پرهیز کنند اصولا افراد برای حفظ منافع مالی و تجاری خود می‌توانند از توافق عدم رقابت استفاده‌ کنند بنابراین کارمندان شما تمام اسرار و اطلاعات را نزد خود حفظ می‌کنند و با توجه به مدت توافق ملزم به حفظ آن و عدم رقابت در حوزه خاص فعالیت شما و حوزه جغرافیایی مشخص شده در توافق هستند اصولا ایجاد و تنظیم قراردادها نیازمند رعایت اصولی است که این اصول منجر به تنظیم قرارداد معتبر از نظر حقوقی می‌شود در این توافق باید طرف مقابل شما به طور کامل از محدودیت‌های اعمال شده آگاه باشد و این موضوع صریح معین شود به عنوان مثال باید ذکر و توافق کنید که کارمند شما از چه اعمالی منع شده است یا آن که چه اطلاعاتی به عنوان اسرار و منافع تجاری کسب و کار شما هستند، توجه داشته باشید که شما به عنوان کارفرما موظف به تصریح به این موارد هستید در توافق عدم رقابت باید محدوده جغرافیایی را به طور خاص معین کنید برای مثال یک شهر مانند تهران همین الان برای دریافت قرارداد عدم رقابت اقدام کنید. در قرارداد عدم رقابت یابد مشخص شود چه اعمالی در کسب‌وکار شما از طرف کارمند شما ممنوع است یا آن که در آینده او چه اقداماتی را نباید انجام بدهد برای مثال هرگونه رقابت کارمند با کسب و کار شما به منظور ایجاد فعالیت مشابه و رقابت با شما و تمام آنچه که به کسب و کار شما آسیب می‌زند را ذکر کنید اصولا منافع شما از انعقاد این قرارداد باید مشخص باشد میزان خسارت ناشی از عدم پای‌بندی کارمند خود را به توافق عدم رقابت را معین کنید مدت زمان توافق عدم رقابت را معین کنید در قرارداد عدم رقابت‌، باید مشخص کنید طرف قرارداد در کدام منطقه یا شهر یا استان نمی‌تواند با شما رقابت کند بنابراین با توجه به اهمیت حفاظت از امنیت کسب‌وکارهای نوپا و در جهت تضمین بازار کار موجود شما به عنوان یک کارفرما، ضرورت انعقاد این توافق با کارمندان شما واجب و لازم به نظر می‌رسد

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات