رعایت نکردن حق کپی‌رایت چه آثاری به همراه دارد؟

گفته می‌شود که اهمیت دادن به کپی‌رایت و رعایت کردن آن، اهمیت دادن به تلاش‌ها، ابتکار و خلاقیت پدیدآورنده‌ یک اثر و زمانی است که برای خلق این اثر خرج شده. حق تکثیر، حق نشر یا کپی‌رایت (copy right) مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به پدیدآورنده‌ یک اثر منحصربه‌فرد و اصیل تعلق می‌گیرد. ایران از جمله کشورهایی است که هنوز به عضویت این کنوانسیون در نیامده است بنابراین عدم رعایت کپی‌رایت اثر یک پدیدآورنده‌ ایرانی در خارج از کشور ضمانت اجرایی ندارد. اصولا در هر کشور قوانینی در زمینه‌ کپی‌رایت وجود دارد که از این حقوق انحصاری حمایت کرده و ضمانت اجرای نقض آن‌ها را مشخص کرده است. ضمانت اجرای رعایت نکردن کپی‌رایت در ایران ضمانت اجرای رعایت نکردن کپی‌رایت در ایران در ایران در حال حاضر قانونی وجود ندارد که به صورت یکپارچه، ضمانت اجرای عدم رعایت کپی‌رایت را بیان کند و قوانین متعددی در این مورد وجود دارند. هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که موردحمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامدا به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. طبق ماده ۲۵ موارد زیر نیز از مصادیق کپی‌رایت بوده که رعایت نکردن آن ضمانت اجرای حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال را به دنبال دارد. در این قانون مصادیقی از عدم رعایت کپی‌رایت نام‌برده شده که ضمانت اجرای همه‌ی آن‌ها نیز حبس از ۳ ماه تا یک سال است. عدم رعایت حق تکثیر یا تجدید چاپ و نشر و بهره‌برداری و پخش یک اثر ترجمه در این قانون یکی از مصادیق عدم رعایت کپی‌رایت یعنی تکثیر بدون مجوز آثار مجاز به نحوی که موجب تضییع حقوق صاحب اثر شود‌، موردتوجه قرار گرفته و ضمانت اجرای جبران خسارت مادی و جریمه نقدی از دو میلیون (۲. این قانون، حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را مورد بررسی قرار داده است. ماده ۱۳ این قانون ضمانت اجرای عدم رعایت کپی‌رایت را بررسی کرده که جبران خسارت متضرر، حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال را شامل می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات