حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار به چه نحو است؟

فرآیند تولید نرم‌افزارهای رایانه‌ای با صرف وقت طولانی، ایده‌ها و مخارجی همراه است که هیچ تولیدکننده‌ی نرم‌افزار یا برنامه‌نویس‌ها و یا استارت‌آپ‌ها حاضر نیستند پس از صرف زمان و هزینه‌ها به راحتی از حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار خود بگذرند یا به آن توجهی نداشته باشند. کپی‌رایت حقی‌ است که به موجب آن به پدیدآورنده اثر (مثلا برنامه‌نویس نرم‌افزار) اجازه داده می‌شود که نسبت به انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی و نرم‌افزاری خویش تصمیم بگیرد که این حق توسط قانون‌گذار حمایت می‌شود. در واقع کپی‌رایت راهی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و مالی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و علمی، (مانند حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار)، طرح و پایه‌ریزی شده است. در صورتی‌که در زمینه‌ی حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار و همچنین مراحل ثبت نرم‌افزار در ایران پرسشی دارید، می‌توانید پاسخ سوال خود را به صورت رایگان از ما جویا شوید. حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار متعلق به کیست؟ برای بررسی اینکه حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار متعلق به کیست باید دو حالت را در نظر داشت. حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (۶) قانون پدید می‌آید به مدت مقرر در ماده (۱) قانون (۳۰ سال) متعلق به سفارش‌دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده است». پس اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید‌آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط‌ و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش‌بینی شده باشد. نکته‌ی مهمی که در زمینه‌ی حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار باید در نظر داشت این است که: با اینکه ممکن است حقوق مادی نرم‌افزار به شخصی غیر از تولید‌کننده آن تعلق بگیرد، حقوق معنوی ناشی از تولید نرم‌افزار همیشه متعلق به پدیدآورنده آن است. این چارچوب قانونی باید ضمن اعطای حق مالکیت به پدیدآورنده نرم‌افزار، ضمانت اجراهایی برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان در نظر بگیرد.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات