شرکت آدیداس زمین چمن مصنوعی فوتبال پایدار با بطری های پلاستیکی بازیافتی ساخت

شرکت آدیداس زمین چمن مصنوعی فوتبال پایدار با بطری های پلاستیکی بازیافتی ساخت

جیمز کارنس، معاون ارشد بخش استراتژی جهانی آدیداس، گفت: این زمین چمن مصنوعی پایدار که توسط این شرکت ساخته شده است از بطری‌های پلاستیکی ساخته شده که از جزایر دور افتاده، سواحل، جوامع ساحلی و خط ساحلی جمع آوری گردیده و همه این کارها با هدف جلوگیری از آلودگی اقیانوس‌ها است.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات