راهکارهایی برای زمان نقض مالکیت فکری و معنوی

راهکارهایی برای زمان نقض مالکیت فکری وجود دارند که می‌توانند بهتر و مطمئن‌تر از کسب‌و‌کارتان حفاظت کنند. برخوردهای غیر حقوقی در زمان نقض مالکیت فکری برخوردهای غیر حقوقی در زمان نقض مالکیت فکری بسیار رایج است. این راهکار مخصوصا در زمانی که حق مالکیت معنویتان در فضای مجازی نقض شده باشد، بسیار موثر است. گفت‌و‌گو از جمله برخوردهای غیر حقوقی در زمان نقض مالکیت فکری است. پس استفاده از وب مستر هم یکی از راهکارهایی برای زمان نقض مالکیت فکری است. اگر پیش از به مشکل برخوردن در زمینه‌ی نقض حق مالکیت فکری، از قوانین کپی‌رایت و نحوه برخورد قانونی، مرجع قابل رسیدگی و شرایط قانونی کپی‌رایت در کشور مطلع باشید، این اطلاعات می‌تواند به بهترین تصمیم‌ در زمان پیگیری منجر شود. پس در راستای معرفی راهکارهایی برای زمان نقض مالکیت فکری، شناختن مسیر حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضمانت‌اجرای حقوقی نقض مالکیت فکری از مهم‌ترین راهکارهایی برای زمان نقض مالکیت فکری و معنوی است. : «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالما عامدا به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». در ماده ۷۴ این قانون برای نقض حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده‌ است. مشاوره‌ی وکلای وینداد به عنوان یکی از راهکارهایی برای زمان نقض مالکیت فکری، بهره ببرید.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات