استارتاپی برای بهبود یادگیری و تعامل دانش‌آموزان

استارتاپی برای بهبود یادگیری و تعامل دانش‌آموزان

خدمات این استارتاپ شامل ارائه نرم‌افزار، فناوری‌های آموزشی، توسعه حرفه‌ای و پشتیبانی است.

متن کامل نوشته در سایت شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

منبع بلاگ

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

    نظرات