تاثیر قرارداد محرمانگی میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذار در چیست؟

قرارداد محرمانگی میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذار از آن جهت مهم است که هر دو طرف این قرارداد، اطلاعات و داده‌هایی دارند که به‌نوعی باارزش‌ترین دارایی‌شان می‌باشد. در صورتی که چنین اطلاعاتی در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرد ممکن است سوءاستفاده نموده و ضرر و خساراتی به استارتاپ وارد شود. با این توضیح جذب سرمایه و رابطه میان استارتاپ و سرمایه‌گذار اهمیت قابل توجهی دارد. به صورت معمول این مدت بین ۲ تا ۵ سال است ولی بسته به اطلاعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می‌گیرد ممکن است مدت کمتری یا بیشتری در قرارداد مشخص شود. در صورتی که قرارداد با شرط محرمانگی پیش‌بینی گردد، اطلاعات محرمانه مشخصا تعیین‌شده و سرمایه‌گذار توجه خواهد نمود که چه اطلاعاتی محرمانه می‌باشد و جوانب احتیاط را در رابطه با آنها رعایت خواهد نمود. علاوه بر این در صورتی که اطلاعات موضوع قرارداد افشاء شود سرمایه‌گذار با ضمانت اجرای نقض قرارداد مواجه شده و امکان مطالبه خسارت علیه وی وجود دارد. به عبارت دیگر ممکن است در ابتدا سرمایه‌گذاران از انعقاد چنین قراردادی امتناع نمایند لیکن باید توجه داشت که در صورتی که سرمایه‌‌گذاری امتناع نموده و اطلاعات را در اختیار وی قرار دهید هیچ ضمانت اجرایی اعم از قانونی و قراردادی برای عدم افشاء اطلاعات محرمانه موضوع استارتاپ وجود نداشته و در صورت افشاء مسئولیتی متوجه سرمایه‌گذار نخواهد بود. از مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که باید در مسیر رشد و توسعه استارتاپتان انجام دهید این است که قرارداد محرمانگی اطلاعات را حتما با سرمایه‌گذارتان منعقد کنید. از طرف دیگر یکی دیگر از آثار قرارداد محرمانگی میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذار ممکن است بدین توضیح که ممکن است ضرورت داشته باشد در خلال مذاکرات مربوط به جذب سرمایه، سرمایه‌گذار ناچار به ارائه اطلاعاتی محرمانه در رابطه با خود شود. به صورت قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد در خلال مذاکرات سرمایه‌گذاری اهمیت بسزایی دارد و از بروز اختلافات و خسارات مربوط به افشای اطلاعات محرمانه نسبت به دوطرف جلوگیری می‌نماید. در این حین ممکن است یک طرف از انعقاد چنین قراردادی امتناع نموده و مذاکرات منتفی شود ولی باید در نظر گرفت که حفظ محرمانگی اطلاعات اهمیت بیشتری نسبت به جذب سرمایه خواهد داشت.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات