۱۱ نکته مهم در واگذاری حق امتیاز (لیسانس) که باید بدانید!

در این مطلب درصدد هستیم تا در خصوص واگذاری حق امتیاز (لیسانس) جهت بهره‌برداری اشخاصی غیر از مالک دارایی از اثر خلق شده توضیحی ارائه دهیم. در صورتی که برای واگذاری حق امتیاز خود نیاز به استفاده از این نوع از قراردادهای واگذاری حق امتیاز (لیسانس) به مالک این اجازه را می‌دهد که حق بهره‌برداری نسبت به دارایی موضوع قرارداد را برای خود حفظ کند. همچنین در این نوع از قرارداد حق مالک برای اعطای لیسانس‌های مازاد به اشخاص ثالث نیز وجود دارد. در این نوع از قرارداد تنها گیرنده مجوز حق استفاده از دارایی فکری را دارد و حق انتقال به فرد دیگری وجود ندارد و حتی مالک اثر نیز پس از واگذاری حق بهره‌برداری نخواهد داشت. این نوع از قرارداد واگذاری حق امتیاز (لیسانس) به لیسانس‌گیرنده این حق را می‌دهد که از موضوع تحت لیسانس استفاده و از اعطای مجوزهای دیگر جلوگیری کند با این وجود حق بهره‌برداری از اثر همچنان برای مالک آن باقی است. نکات مهم مالکیت فکری در واگذاری حق امتیاز (لیسانس) نکات مهم مالکیت فکری در واگذاری حق امتیاز (لیسانس) طرفین قرارداد لیسانس عموما انواع مختلفی از عوض را برای تعیین مابه ازای بهره‌برداری از مهم‌ترین مصداق دارایی‌های فکری تعیین می‌کنند که عموما جنبه پولی و مالی دارد ولی می‌توان در مواردی در تعاملات مبتنی بر لیسانس عوض غیرمالی نیز یافت. در یک قرارداد لیسانس انتقال تمامی اطلاعات و دانش فنی به لیسانس‌گیرنده ضروری است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قرارداد محسوب می‌شود. یکی دیگر از بخش‌های ضروری قرارداد واگذاری حق امتیاز (لیسانس) شرط نظارت و کیفیت می‌باشد. اگر شما هم نیاز به یک قرارداد واگذاری حق امتیاز (لیسانس) کامل دارید که تمامی بندهای لازم را داشته باشد می‌توانید نظیر بسیاری از قراردادهای تجاری، در این قرارداد نیز محرمانگی یکی از بندهای مهم قرارداد است و آن دسته از اطلاعاتی که محرمانه تلقی می‌شوند، در ابتدا در قرارداد مشخص می‌گردند. جالب است بدانید در قرارداد واگذاری حق امتیاز (لیسانس) در خصوص این امر که آیا لیسانس‌دهنده پشتیبانی از محصول یا فناوری مورد انتقال را به عهده می‌گیرد یا خیر نیز تعیین تکلیف خواهد شد. توجه داشته باشید در این قرارداد مشخص کردن مالک واقعی فناوری از اهمیت به سزایی برخوردار است تا براین اساس درصد مورد توافق هریک از آن‌ها مشخص گردد.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات