رویداد پنل تجربه و صبحانه

رویداد پنل تجربه و صبحانه

در این رویداد به جنبه‌های مختلف کارآفرینی در حوزه فشن و مد پرداخته شد و حضار از تجربیات ارزشمند استاد نقره بهره مند گردیدند. تا حدود بیست سال پیش، مفاهیم صنایع خلاق و اقتصاد خلاق وجود نداشتند، اما امروزه به‌عنوان بخش پویا، مهم و در حال رشد اقتصادی ایران و جهانی به شمار می‌‌‌‌آیند. با این حال، رشد و توسعه صنایع خلاق مستلزم وجود سرمایه، مهارت‌های کارآفرینی، زیرساخت‌های لازم و همچنین قوانین مالکیت فکری مخصوصا حق کپی‌رایت است. طبقه‌بندی وزارت فرهنگ انگلیس، چارچوب سنگاپور، مدل سمبلیک، چارچوب دایره‌های هم‌مرکز، و چارچوب کپی‌رایت سازمان جهانی مالکیت معنوی، و همچنین طبقه‌بندی آنکتاد و یونسکو از مهم‌ترین چارچوب و طبقه‌بندی‌هایی هستند که تاکنون در رابطه با صنایع خلاق ارائه شده است.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات