ورود به بازارهای خارجی و جهانی چگونه تحقق می‌یابد؟

ورود به بازارهای خارجی و جهانی چگونه تحقق می‌یابد؟

ورود به بازارهای خارجی و جهانی از مهم‌ترین راه‌های گسترش و توسعه‌ی کسب‌و‌کار است. این کانال­‌ها در حوزه‌ی بازاریابی بین­‌المللی تحت عنوان روش‌های ورود به بازار بین الملل شناخته می­‌شود. اگر برای توسعه‌ی تجارت خود قصد دارید قرارداد صادرات خارجی منعقد کنید، فواید ورود به بازارهای خار جی و جهانی چیست؟ فواید ورود به بازارهای خارجی و جهانی مهم‌ترین دلیل چرایی صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی است. ورود به بازار بین‌المللی فواید و امتیازاتی برای شرکت‌ها رقم می‌زنند که از مهم‌ترین این فواید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شرکت‌ها جهت ورود به بازارهای خارجی و جهانی می‌توانند از کانال‌های متفاوتی اقدام کنند. ۲) صادرات غیر مستقیم Indirect Export: موارد گفته شده در بالا را شرکت به واسطه‌ای مثل یک «شرکت مدیریت صادرات» واگذار می‌کند. فرنشیز یا Franchising و یا قرارداد اعطای نمایندگی یک مدل کسب و کار است که از دیگر نمونه‌های ورود به بازارهای خارجی و جهانی است که طی آن امتیاز، امکان بهره برداری و عرضه علامت تجاری محصول و یا شیوه کسب و کار از سوی دارنده یا امتیاز دهنده درمقابل مال یا نسبتی معینی از سود به طرف دیگر یعنی دریافت کننده امتیاز برای مدت معلوم واگذار می‌شود. پس ورود به بازارهای خارجی و جهانی با قرارداد لیسانس نیز قابل تحصیل است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا Foreign Direct Investment از دیگر روش‌های ورود به بازارهای خارجی و جهانی است که اسناد و قراردادهای حقوقی مورد نیاز برای جذب سرمایه و یا سرمایه‌گذاری خارجی خود را از بانک قراردادهای وینداد دریافت کنید. پیمان مدیریت یا Management Contracting از دیگر شیوه‌های ورود به بازارهای خارجی و جهانی است. وینداد و ورود به بازارهای خارجی و جهانی وینداد و ورود به بازارهای خارجی و جهانی خود را به تیم مجرب حقوقی وینداد بسپارید تا با تجربه وکلای خود این قرارداد را برای شما مکتوب کرده و در اختیار شما قرار دهند.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات