ده گام اصلی در صادرات کالا را بشناسید!

به صورت کلی نام بردن از گام اصلی در صادرات کالا از پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های خاصی برخوردار است، که عدم توجه به آن‌ها ممکن است سبب هدر رفت سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مالی شود. صادرات کالا به صورت کلی شامل ده مرحله می‌باشد که به شرح ذیل عبارتند از: را می‌توان به عنوان اولین و مهم‌ترین گام اصلی در صادرات کالا در نظر گرفت. پروفرما یا پیش فاکتور عبارتست از فرمی که حاوی مشخصات کالا و فروشنده است و فروشنده یا صادرکننده تکلیف به ارسال آنها برای خریدار را دارد. پس از توافق بر خرید کالا و صدور پیش فاکتور صادرکننده می‌بایست در این مرحله کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته‌بندی نماید. چنین ارزشی را می‌توان از روی فاکتور خرید یا سایر اسناد ارایه شده توسط صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابری‌های اعلام‌شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود. در این بخش باید توجه داشت که ارزش کالا به صورت دقیق و برابر نرخ‌ها و ضوابط مد نظر گمرک اعلام شود زیرا تخلف از این امر و اعلام ارزشی برخلاف واقع در تعارض با مفاد قانون امور گمرکی بوده و ممکن است در مواردی واجد جنبه‌ی کیفری شده و مجازات قانونی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا در پی داشته باشد. اگر در مورد قوانین و مقررات صادرات کالا به کمک نیاز دارید می‌توانید در این مرحله کالا به گمرک حمل شده و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرک ارائه می‌گردد. از مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که باید در مسیر رشد و توسعه صادراتتان انجام دهید این است که از راهنمایی‌های یک مشاور حقوقی استفاده کنید. را ثبت کنید تا کارشناسان حقوقی قراردادی حرفه‌ای را برای شما تنظیم کنند در این مرحله باید صادر کننده فاکتور فروش کالا را صادر و اتاق بازرگانی محل آن را تایید نماید که در این صورت اتاق بازرگانی درازای ارائه تصویر پروانه گمرکی، تصویر بارنامه حمل و تصویر فاکتور فروش گواهی مبدا کالا را صادر خواهد نمود. در مورد این ده گام اصلی در صادرات کالا سوال دارید؟ در مورد این ده گام اصلی در صادرات کالا سوال دارید؟

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات