کرونا و مسئولیت اجتماعی تی‌نکست

کرونا و مسئولیت اجتماعی تی‌نکست

مسئولیت اجتماعی چیست؟ اگر پاسخی صحیح به این سوال داشته باشید، ‌ بدون شک راحت‌تر از پس مسائل و مشکلات جامعه برخواهید آمد. اگر تک تک افراد جامعه وظایف فردی خود را انجام دهند، باعث می‌شود تا تعادل مناسبی بین استفاده از واژه وظیفه نشان می‌دهد که هر فرد در حالت عادی باید وظایف خود را بداند و نقش‌اش را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند. در این بین مفهومی از مسئولیت اجتماعی در سطوح بالاتر مانند شرکت‌ها، سازمان‌ها و … نیز وجود دارد. در جوامع بیشتر توسعه یافته که وظایف فردی دارای اهمیت بیشتری است، مسئولیت اجتماعی مفهومی اجباری و البته پذیرفته شده توسط اکثر افراد جامعه است؛ اما در سایر جوامع چنین مسئولیت‌هایی معنای خاصی نداشته و کمتر کسی خود را ملزم به انجام و رعایت آن‌ها می‌داند. او مدعی است که مسئولیت اجتماعی تنها زمانی می‌تواند تبدیل به واقعیت شود که رهبران به جای اینکه رفتار غیراخلاقی یا ضداخلاقی داشته باشند، اخلاقی عمل کنند. این هرم سلسله مراتبی از مسئولیت‌ها را نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی را می‌سازند: هر بنگاه اقتصادی در عین تمرکز بر سودآوری، ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی همچون تامین بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان، پرهیز از بروز مصادیق تبعیض قومیتی و جنسیتی، توجه به مسائل زیست‌محیطی در تمامی فرایندهای تولید و ارائه خدمات، است، که در این مقوله مطرح و وضع شده‌اند. این موضوع دقیقا عدم مسئولیت اجتماعی را نشان می‌دهد. امیدواریم تمام افراد جامعه جای شایعه‌پراکنی و تزریق ترس و وحشتی که در فضای حقیقی و به‌ویژه مجازی‌ حاکم است، کوچک‌ترین کاری که از دست‌شان برمی‌آید را انجام دهند تا بتوانیم به‌زودی از این بحران نیز گذر کنیم و حداقل در زمینه سلامتی، آرامش به جامعه ما بازگردد.

متن کامل نوشته در سایت تینکست

    منبع بلاگ

    تینکست

    تینکست

    راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته

    نظرات