دورهمی استارت فست ۹

دورهمی استارت فست ۹

یک رویداد استارتاپی در فضایی غیررسمی و صمیمانه است که هدف از برگزاری این جلسات، آشنایی هرچه بیشتر فعالین اکوسیستم استارتاپی با یکدیگر، آگاهی از چالش‌ها و مسائل کاری همدیگر و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در تقویت خودمان و فائق آمدن بر مشکلات کسب‌و‌کارمان، می‌باشد. در دورهمی‌های استارت فست، هر بار از یکی از فعالین اکوسیستم استارتاپی کشور برای حضور در رویداد دعوت به عمل می‌اید و پیرامون یک موضوع کسب‌و‌کاری، گپ‌و‌گفت تخصصی شکل می‌گیرد. دورهمی استارتاپی استارت فست ۹ دورهمی استارتاپی استارت فست ۹ در استارت فست ۹ با دعوت از آقای دکتر یوسف قاسمی، بنیان‌گذار استارتاپ حقوقی دورهمی استارتاپی استارت فست ۶ – گزارش تصویری دورهمی استارتاپی استارت فست ۶ – گزارش تصویری دورهمی استارتاپی استارت فست ۶ – گزارش تصویری رویداد استارتاپی استارت فست ۵ – گزارش تصویری بخش دوم

متن کامل نوشته در سایت اینووین

منبع بلاگ

اینووین

اینووین

شبکه تخصصی کسب‌و‌کار در شبکه تخصصی کسب‌و‌کار اینووین کارآفرینان، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و ... می‌توانند با ایجاد پروفایل و عضویت در گروه‌های کاری

نظرات