۴ قانون مهم صادرات کالا و نکات مهم پیرامون آنها

به صورت کلی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به آن ضرورت دارد. صادرات کالا نیز از این جمله فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود که تمام تجار و بازرگانان باید نسبت به این قوانین و آشنایی با آنها اطلاعات دقیق داشته باشند. ما در این مطلب برآنیم نکات ۴ قانون مهم صادرات کالا که باید با آن آشنایی داشته باشید را اشاره کنیم. شما هم اگر در مورد قوانین و مقررات صادرات کالا به کمک نیاز دارید می‌توانید ۲. مقررات دوم در این زمینه «آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» است. ۳. دیگر قانون مهم صادرات کالا که در این زمینه اهمیت بسزایی دارد این قانون محتوای مقرراتی در زمینه عملیات اجرایی مربوط به امور گمرکی و ترخیص کالا می‌باشد. ۴. علاوه بر مقررات فوق اصلی‌ترین قانونی که به ابعاد کیفری صادرات و واردات کالا پرداخته است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌ آن می‌باشد. این قانون در ۱۰ فصل و ۷۷ ماده قانونی تنظیم شده که در بخش‌های مختلف به تخلفات تجاری و قاچاق کالا و ارز پرداخته است. در این قانون کالاها‌ی موضوع صادرات و واردات به سه دسته تقسیم شده است که عبارتست از کالاها‌ی مجاز، مجاز مشروط، ممنوعه. اگر شما هم نیاز به یک قرارداد کامل برای صادراتتان دارید که تمامی بندهای لازم را داشته باشد می‌توانید همچنین وفق ماده سه قانون مذکور، مسئول صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است که صدور آن، تحت شرایطی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود. ۷. علاوه بر نکات فوق ضرورت دارد تا به مهم‌ترین نکته‌ای اشاره شود که در زمینه صادرات کالا باید نسبت به آن توجه کافی صورت گیرد. با توجه به مطالب فوق در صورتی که تمایل به صادرات کالا یا خدماتی را دارید، می‌بایست ابتدا به ساکن از قانون مهم صادرات کالا مربوط به کسب‌وکارتان آگاهی کامل یابید و سپس مبادرت به این امر نمایید تا از مشکلات آتی جلوگیری شود.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات