آگهی فراخوان شناسایی
   
   سرمایه گذار
   
   -
   
   بهره بردار
   

   کارخانه نوآوری مشهد

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار - بهره بردار کارخانه نوآوری مشهد

ویا سایت سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد به نشانی آدرس: خیابان دانشگاه –برج آلتون – طبقه ۱۸- واحد ۱۲دبیرخانه سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری مشهد

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

  نظرات