قرارداد صادرات فروش کالا طبق قوانین ایران چگونه تنظیم می‌شود؟

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرائف و حساسیت‌های خاصی برخوردار است، که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. از این رو، برای انجام فعالیت‌های اقتصادی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به آن به خصوص تنظیم قراردادهای اصولی از جمله قرارداد صادرات فروش کالا ضرورت دارد. تنظیم قرارداد صادرات فروش کالا ما در این مطلب به یکی از مهم‌ترین موضوعات در امر صادرات، که قرارداد فروش کالا نام دارد و براساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر شناخته می‌شود، اشاره کرد. از مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که باید در مسیر رشد و توسعه صادراتتان انجام دهید این است که از راهنمایی‌های یک مشاور حقوقی استفاده کنید. مهم‌ترین ارکان قرارداد صادرات فروش کالا طبق قوانین ایران ما در ادامه مهم‌ترین نکات و ارکانی که یک قرارداد صادرات فروش کالا باید داشته باشد را توضیح می‌دهیم: ۹. وظایف خریدار: بیان وظایف خریدار یکی از مهمترین ارکان قرارداد صادرات فروش کالا است که نمونه‌ای از وظایف مذکور عبارت است از: شرح و توضیحات پروانه واردات یا صادرات: مدت اعتبار آنها باید با شرایط پرداخت و تاریخ تحویل، تاریخ حمل و یا مدت هماهنگى داشته باشد. شرایط قرارداد صادرات فروش کالا – مثلا فروش، تحویل، عمل‌کرد، داورى و غیره. در قرارداد صادرات فروش کالا می‌توان مواردی را از این قبیل منضم نمود، به عنوان مثال: کلیه دعاوی مربوط به قرارداد مذکور، شامل دعاوی مربوط به انعقاد، اعتبار، خاتمه یا نقض و تعبیر و تفسیر آن بایستی به مجمع قضات اتاق بازرگانی ایران (ACIC) جهت رسیدگی و قضاوت نهایی توسط یک یا سه تن از قضات بنا بر قانون حکم مجمع قضات اتاق بازرگانی ایران (LSACIC) و قوانین قضات آن ارائه گردد. درخواست تنظیم قرارداد صادرات فروش کالا را ثبت کنید نهایتا باید بیان داشت که قرارداد صادرات فروش کالا طبق قوانین ایران و براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، پذیرفته شده است و از این رو این قرارداد نیز همچو سایر قراردادها می‌بایست شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها در آن رعایت گردد. در این مطلب تلاش کردیم تا حدودی شرایط قرارداد صادرات فروش کالا را بیان کنیم اما همانطور که می‌دانید موضوعات حقوقی نیازمند دانش تخصصی و تجارب حرفه‌ای می‌باشد و از این رو وینداد با بهره‌مندی از وکلای پایه یک دادگستری و

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات