مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

دسته بندی اموال مشمول مالیات بر ارث همانطور که گفته شده شد مالیات بر ارث بر انتقال دارایی صورت می‌گیرد یعنی از اموال و دارایی‌هایی شخصی که پس از فوت وی باقی می‌ماند دریافت می‌شود. در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ویژگی، منبع وصول مالیات، اموال مشمول مالیات و نرخ‌های آن به صورت ویژه مشخص شده‌اند: مالیات بر سهم الارث افراد تعلق می‌گیرد نه بر ماترک (اموالی که از شخص فوت شده باقی مانده است). به عبارت دیگر، منبع ارزیابی اموال برای وصول مالیات، زمان ثبت انتقال سهم الارث به وراث است نه اموالی که در حین فوت مورث (متوفی) موجود بوده‌اند. اموال مشمول مالیات بر ارث یا همان ماترک از هم تفکیک شده و هر نوع از آن به صورت جداگانه و با نرخ جداگانه مشمول مالیات شده است. نرخ مالیاتی در مالیات بر ارث به صورت درصدی از اموال تعیین شده و به نسبت قیمت اموال دریافت می‌گردد. زمان دریافت مالیات بر سهم‌الارث، زمان انتقال و ثبت آن به نام وراث است. طبق ماده ۱۷ قانون جدید مالیات‌های مستقیم، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث انتقال می‌یابد، به شرح زیر است: سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به وراث و یا پرداخت و تحویل آن‌ها به میزان ۳درصد نسبت به سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای بالا به آن اشاره نشده است به نرخ ۱۰درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه (زمین) و اعیان (بنا و ساختمان) بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد. نسبت به انواع وسیله نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ ۲ درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث نسبت به حق واگذاری محل به میزان ۳درصد به ماخذ ارزش روز حق واگذاری در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث نکته‌ای درباره مورد شماره ۷: چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه، مبنای محاسبه برای تعیین و وصول مالیات خواهد بود. نکته‌ای برای مورد شماره ۹: در صورتی که برخی اموال به جا مانده از متوفی طبق قانون کشور محل وقوع اموال و دارایی‌ها، مشمول مالیات بر ارث نباشد، میزان ۱۰ درصد ارزش روز اموال و دارایی در زمان انتقال یا تحویل به وراث. در صورتی که شخص فوت شده و وارثان او، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول (نرخ‌های ذکر شده در بند‌های بالا) خواهد بود. اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود. طبق ماده ۲۶ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم وارثان متوفی بصورت جمعی یا انفرادی موظفند پس از کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و پرداخت بدهی‌های متوفی، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی، اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ارث با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نمایند: رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که اثبات کننده حق مالکیت شخص فوت شده نسبت به اموال و حقوق مالی است.

متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز

منبع بلاگ

سامانه حقوقی دادپرداز

سامانه حقوقی دادپرداز

دادپرداز یک بازارگاه اینترنتی دو طرفه برای ایجاد ارتباط بین وکلا و حقوق‌دانان متخصص و مراجعانی است که نیاز به دریافت خدمات حقوقی دارند.

نظرات