مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی درچالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” ، حدود ۵۰ طرح ارائه کردند

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

  منبع بلاگ

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

   نظرات