مشارکت در ساخت و ریسک های موجود در این سرمایه گذاری

برطبق این قرارداد افراد خانه‌های قدیمی و به اصطلاح کلنگی خود را در اختیار سازنده قرار می‌دهند تا سازنده با هزینه خود نسبت به ساخت آپارتمان برطبق قرارداد، اقدام کند. چنانچه پس از مطالعه این مطلب نیاز به نمونه قرارداد مشارکت در ساخت داشتید می‌توانید برای اطلاع از جزئیات و ریسک‌های موجود در آن با در اغلب موارد تنظیم قرارداد‌هایی از این شکل به دلیل متفاوت بودن آن، شرایط و روش‌های مختلفی دارد، اما با این وجود در زمینه تعهداتی که مالک و سازنده نسبت به یکدیگر دارند، نکات بسیاری در تمامی آنها مشترک است. داشتید می‌توانید همین الان برای دریافت نمونه قرارداد مشارکت در ساخت خانه اقدام کنید. قرارداد مشارکت در ساخت شرایط و قیود بسیاری دارد، به همین دلیل باید هوشمندانه تنظیم شود و در این زمینه با افراد متخصص و کارشناس مشورت شود. در این قرارداد ریسک مالکان به مراتب بیشتر از سازندگان است چرا که آنها زمین خود را در اختیار سازنده قرار می‌دهند و سازنده متعهد به ساخت می‌شود ولی هزینه‌ای در ابتدا نمی‌پردازد. اگر شما هم نیاز به یک قرارداد مشارکت در ساخت کامل دارید که تمامی بندهای لازم را داشته باشد می‌توانید همانطور که گفته شد مالک، ملک خود را به عنوان آورده در اختیار سازنده قرار می‌دهد، بنابراین ریسک مالک در این معامله بالاتر از سازنده است؛ به همین دلیل مالکان باید در انتخاب سازنده با دقت عمل کنند و با سازنده‌های خوش قول همکاری کنند. اگر شما در این قرارداد یک مالک هستید، حتی می‌توانید از پروژه‌های قبلی سازنده که همانند قرارداد شما است دیدن کنید و به دقت آنها را بررسی کنید. پس لازم است قرارداد را با کمک یک فرد متخصص تنظیم کنید، تا جایی که ممکن است برای اتمام هر مرحله از کار زمانبندی مخصوصی مشخص کنید و تعریف روشنی از هر مرحله از ساخت در قرارداد ارائه دهید تا مشکلی از این جهت قرارداد شما را تهدید نکند. ممکن است قرارداد مشارکت در ساخت چند سازنده داشته باشد که ضروری ست با هر یک قرارداد مستقلی که حقوق و تکالیف بین آنها را مشخص می‌کند تنظیم شود. قراردادی که منعقد می‌شود بهتر است شروط و الزامات مقرر داشته باشد در این صورت اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد طرف دیگر حق بر هم زدن قرارداد را دارد.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات