مجازات احتکار در دوران کرونا

با توجه به شرایط پیش آمده در این روزها، احتکار ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده زیاده دیده می‌شود. این کار خلاف قانون هست و مجازات هایی برای محتکران در نظر گرفته شده است. در ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی آمده است که عرضه کالا یا خدمات به قیمت و بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات قیمت گذاری و انجام هر نوع کار دیگری که باعث افزایش قیمت کالا یا خدمت برای خریدار گردد. در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، احتکار را این گونه تعریف کرده است: مجازات احتکار ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی در زمان شیوع کرونا قانون در بخش مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات هایی را تعریف کرده است که در بخش بعدی به آنها خواهیم پرداخت. از جمله موارد جرم در بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است: چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز

منبع بلاگ

سامانه حقوقی دادپرداز

سامانه حقوقی دادپرداز

دادپرداز یک بازارگاه اینترنتی دو طرفه برای ایجاد ارتباط بین وکلا و حقوق‌دانان متخصص و مراجعانی است که نیاز به دریافت خدمات حقوقی دارند.

نظرات