قرارداد کار برای انجام کار معین چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟

در این مقاله قصد داریم شما را با یکی از انواع قرارداد‌های کار یعنی قرارداد کار برای انجام کار معین آشنا کنیم. برای فهم بهتر این قرارداد ابتدا با مفاهیم کارگر، کارفرما و قرارداد کار طبق قانون کار آشنا می­‌شویم و سپس به سراغ قرارداد کار معین می­رویم. «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» باید در مقابل فعالیتی که انجام می­‌دهد مزدی دریافت کند پس اگر مزدی پرداخت نشود آن فرد کارگر نیست و شامل مقررات حقوق کار نمی­‌شود. کارگر باید کار را با درخواست کارفرما شروع کند مثلا اگر کارگر بدون تقاضا ی کارفرما دیواری را نقاشی کند و طالب مزد آن باشد، کارفرما می­‌تواند مزد اورا ندهد زیرا این کار را با درخواست کارفرما انجام نداده بود و همین باعث می­‌شود که آن فرد شامل تعریف کارگر نیز نشود. قانون کار در مورد کارفرما نیز میگوید «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او درمقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مطابق با تعریف قانون «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت، یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» در قانون، قرارداد کار برای انجام کار معین جزو قرارداد‌های کار شمرده نشده است اما عرف و مواد ۲۴ و ۲۵ قانون کار بر وجود این نوع از قرارداد صحه می­‌گذارند. کار معین کاری ست که در بازه زمانی مشخص شروع و خاتمه می­یابد و قراردادی که موضوعش این نوع از کار باشد قرارداد کار معین نامیده می­‌شود. هنگام بستن قرارداد کار برای انجام کار معین این نکات را فراموش نکنید! هنگام بستن قرارداد کار برای انجام کار معین این نکات را فراموش نکنید! مشخص کردن تقریبی زمان از این نظر اهمیت دارد که اگر کارگر روزانه یا ساعتی مزد دریافت کند، زمان آغاز قرارداد برای شروع پرداخت به او در نظر گرفته می­شود. بر اساس بند ه این ماده، قرارداد کار معین با پایان یافتن کارمعین خاتمه می­یابد. موضوعی که نباید از آن چشم پوشی کرد ماده ۲۵ قانون است؛ که فسخ یک طرفه‌ی قرارداد کار معین را ممنوع کرده است. کارفرما نیز نمی­‌تواند به طور یک طرفه قرارداد کار را فسخ کرده و کارگر را از کار بیکار کند. نیاز به قرارداد کار برای انجام کار معین دارید؟ نیاز به قرارداد کار برای انجام کار معین دارید؟

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات