وصول چک برگشتی از طریق اجرای ثبت

مشاوره تلفنی با وکیل متخصص چک جهت اقدام به وصول وجه چک برگشتی از طریق اجرای ثبت در ابتدا شما باید نسبت به برگشت زدن چک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت اقدام نمائید. سپس با مراجعه به یکی دفاتر اسناد رسمی و ارائه اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت و مدارک هویتی نسبت به تشکیل پرونده اجرایی اقدام نمائید. سردفتر با ملاحظه مدارک اقدام به تشکیل پرونده اجرایی به صورت الکترونیکی نماید از این لحظه فرآیند رسیدگی در اجرای ثبت آغاز می‌شود. پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار وی موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت وجه چک و یا جلب رضایت طلبکار اقدام نماید، در غیر این صورت طلبکار می‌تواند از اداره اجرا بخواهد تا نسبت به استعلام اموال بدهکار اقدام مقتضی صورت گیرد. به این صورت که از سازمان ثبت در خصوص اموال غیرمنقولی که به نام بدهکار می‌باشد و از راهور ناجا در خصوص اتومبیل متعلق به بدهکار و از بانک مرکزی در خصوص توقیف حسابهای بانکی وی و همراه اول در خصوص سیم کارت استعلام نماید تا اگر مالی از وی یافت شود اداره اجرا نسبت به توقیف آنها اقدام نماید. به این صورت که کارشناس رسمی تعیین شود تا مال مثلا اتومبیل بدهکار را ارزیابی کند و با فروش مال متعلق به بدهکار در آخر وجه چک و هزینه‌های اجرایی (که ۵ درصد مبلغ چک است) وصول می‌شود. استفاده از روش اجرای ثبت جهت مطالبه وجه چک زمانی مناسب است که اموالی بنام بدهکار باشد در غیر این صورت استفاده از روش کیفری و یا دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک ارجح می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز

    منبع بلاگ

    سامانه حقوقی دادپرداز

    سامانه حقوقی دادپرداز

    دادپرداز یک بازارگاه اینترنتی دو طرفه برای ایجاد ارتباط بین وکلا و حقوق‌دانان متخصص و مراجعانی است که نیاز به دریافت خدمات حقوقی دارند.

    نظرات