نقش شتابدهنده ها بر توسعه صنایع خلاق چیست؟

نقش شتابدهنده ها بر توسعه صنایع خلاق چیست؟

این واژه که از عمر آن تنها حدود یک دهه می‌گذرد، در همین مدت کم توانسته تحولی را در فضای کسب‌وکار به وجود آورد. در کشور ما نیز شتاب‌دهنده‌ها در طول چند سال اخیر توانسته‌اند بستری را برای ایجاد کسب‌وکارهای موثر فراهم کرده و از این طریق نه تنها اقتصاد، بلکه فرهنگ جامعه را نیز دستخوش تغییر قرار دهند. اقتصاد و فرهنگ به عنوان دو رکن اصلی شناخته می‌شوند و کسب‌وکارهای نوین نیز پیرامون همین دو رکن شکل می‌گیرند. تعاریف متفاوتی ذکر شده و می‌توان گفت که هنوز تعریف دقیقی برای این کلمه وجود ندارد؛ اما به طور کلی آن دسته از کسب‌وکارها که حول محور یک ایده خلاق در جهت پاسخگویی به یک یا چند نیاز راه‌اندازی می‌شوند و در مدت زمان کوتاه به رشد سریعی دست پیدا می‌کنند، در چنین شرایطی است که وجود مجموعه‌ای به نام شتاب‌دهنده‌ها ضرورت پیدا می‌کند. به مجموعه‌ای گفته می‌شود که از کسب‌وکارهای نوآورانه و خلاق در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کند. ها با دادن آموزش‌های لازم و همچنین تامین مکان و سرمایه‌های مالی و حتی انسانی مورد نیاز برای پیاده سازی ایده، روند راه اندازی کسب‌وکار خلاق را سرعت بخشیده و در ازای این حمایت‌ها خود را در بخشی از سود مادی و اعتبار معنوی آن کسب‌وکار شریک می‌کنند. معمولا شتاب‌دهنده‌ها در طول سال فرآیندهایی را برای دریافت ایده‌ها طراحی کرده که افراد و تیم‌های صاحب ایده می‌توانند در آن‌ها شرکت کنند. مفهوم توسعه در فضای کسب‌وکار نیز به همین موضوع اشاره دارد و حالتی را توصیف می‌کند که مجموعه افراد تاثیرگذار در یک کسب‌وکار ضمن ایجاد ارتباط با عوامل تاثیرگذار به یک مدل بزرگ‌تر از کسب‌وکار قبلی دست پیدا می‌کنند. حال اگر مفهوم توسعه در کسب‌وکار را به یک فضای بزرگ‌تر تعمیم دهیم و مجموعه‌ای از کسب‌وکارها و طبیعتا همان طور که می‌توان برای یک کسب‌وکار مفهوم توسعه را به کار برد، درباره یک نیز می‌توان این مفهوم را به کار گرفته و پیاده سازی کرد. راه اندازی کسب‌وکارهای نوین را تا حد زیادی تسهیل می‌کنند و بسیاری از ایده‌ها از طریق این مجموعه‌ها پیاده سازی می‌شوند، می‌توان گفت که نقش بسیار پررنگی در ایجاد زیست بوم کسب‌وکار و توسعه شتاب‌دهنده‌ها چگونه باعث توسعه زیست بوم خلاق می‌شوند؟ از آنجایی که شتاب‌دهنده‌ها دروازه اصلی ورود ایده‌های خلاق به دنیای کسب‌وکار هستند، می‌توان این نتیجه را گرفت که به میزانی که معمولا هر شتاب‌دهنده در یک بازه زمانی معین چندین ایده را به صورت همزمان مورد حمایت قرار می‌دهد و پس از مدتی که بخشی از آن ایده‌ها عملی می‌شوند، به یکباره تاثیر قابل توجهی را در فضای کسب‌وکار به وجود می‌آورند. در حال حاضر بسیاری از دولت‌ها با توجه به همین مسئله در سیاست‌گذاری‌های کلان خود سرفصل ویژه‌ای را به شتاب‌دهنده‌ها اختصاص داده‌اند و بخشی از اهداف اقتصادی و فرهنگی خود را از طریق آن‌ها دنبال می‌کنند. نقش شتابدهنده‌ها بر توسعه صنایع خلاق چیست؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات