قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت

براساس ماده ۷ قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. بر اساس این دستور العمل حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد از قبیل کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه، چهار سال تعیین شده است. سرپرست اداره کل ادامه داد: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد از قبیل: تمامی کارها در کارگاه هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد نظیر کارگاه‌های سدسازی، راه سازی و ساخت کارخانه و همچنین تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید مشمول این دستورالعمل می‌باشند و بر اساس آن می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران قرارداد منعقد کرد. قرارداد کار موقت یا معین، قراردادی است که برای مدت محدود و یا انجام کار مشخص بین طرفین کار، منعقد می‌گردد. هنگامی‌که احداث ایستگاه پمپاژ خاتمه یابد کار تعیین شده در قرارداد نیز به پایان خواهد رسید. برای دانلود نمونه قرارداد کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همین قانون گذار جهت حفظ امنیت شغلی کارگران با قرارداد موقت و اجتناب از بهره کشی آنان مقرر داشته حداکثر مدت در قراردادهای کار موقت که ذاتا دائمی نیستند و استمرار ندارند (فرضا رنگ آمیزی یک ساختمان که روزی پایان خواهد یافت) توسط وزارت کار تهیه و تصویب می‌شود. مقررات این تبصره از زمان اجرایی شدن قانون کار به تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۶۹ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ تصویب نشده بود و در جلسه هیات دولت به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر مدت برای قرارداد کارهایی که جنبه غیر مستمر دارند به مدت

متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز

منبع بلاگ

سامانه حقوقی دادپرداز

سامانه حقوقی دادپرداز

دادپرداز یک بازارگاه اینترنتی دو طرفه برای ایجاد ارتباط بین وکلا و حقوق‌دانان متخصص و مراجعانی است که نیاز به دریافت خدمات حقوقی دارند.

نظرات