فراخوان معرفی استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی

فراخوان معرفی استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی

مرکز نوآوری شهری در نظر دارد نسبت به معرفی استارتاپ ها و کسب و کارهایی که در شرایط شیوع کرونا، خدمات مختلف مورد نیاز شهروندان را به صورت غیرحضوری ارائه می نمایند، از طریق صفحات مجازی و وب سایت مرکزنوآوری شهری اقدام نماید. لذا از کلیه فعالان در این زمینه، دعوت می شود کلیپ یا محتوای مختصری از فعالیت و نحوه دسترسی به خدمات خود را از طریق innovation@mashhad.ir به مرکز نوآوری شهری ارسال نمایند.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات