خرید گاو نژاد سیمنتال
   
   خرید گاو نژاد سیمنتال
   
   خرید گاو نژاد سیمنتال

خرید گاو نژاد سیمنتال خرید گاو نژاد سیمنتال خرید گاو نژاد سیمنتال

تاریخچه گاو سیمنتال به قرون وسطی بر می‌گردد. اولین نوشته های ثبت شده نشان می‌دهد که گاو سیمنتال حاصل تلاقی بین گاوآلمانی و نژاد کوچکتر ناشناخته ای از سوئیس بوجود آمد. خاستگاه گاو نژاد سیمنتال به دره سیم و سانی در سوئیس بر میگردد. یکی از مشهورترین نژادها با تولید شیر بالاتر از میانگین در اروپا می‌باشد. ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ادامه مطلب تاریخچه گاو سیمنتال به قرون وسطی بر می‌گردد. اولین نوشته های ثبت شده نشان می‌دهد که گاو سیمنتال حاصل تلاقی بین گاوآلمانی و نژاد کوچکتر ناشناخته ای از سوئیس بوجود آمد. خاستگاه گاو نژاد سیمنتال به دره سیم و سانی در سوئیس بر میگردد. یکی از مشهورترین نژادها با تولید شیر بالاتر از میانگین در اروپا می‌باشد. تاریخچه گاو سیمنتال به قرون وسطی بر می‌گردد. اولین نوشته های ثبت شده نشان می‌دهد که گاو سیمنتال حاصل تلاقی بین گاوآلمانی و نژاد کوچکتر ناشناخته ای از سوئیس بوجود آمد. خاستگاه گاو نژاد سیمنتال به دره سیم و سانی در سوئیس بر میگردد. یکی از مشهورترین نژادها با تولید شیر بالاتر از میانگین در اروپا می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات