سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) و سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی (CVC) چیست ؟

سرمایه گذاری خطرپذیر (که به آن سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی هم گفته می‌شود) روشی برای سرمایه گذاری مستقیم وجوه شرکت‌ها در شرکت‌های خارجی استارتاپی است. این کار معمولا توسط شرکت‌های بزرگی انجام می‌شود که مایل به سرمایه گذاری بر روی شرکت‌های نوپا و استارتاپی اما کوچک هستند. آن‌ها این کار را از طریق عقد قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و سهام‌دار شدن در سهام آن استارتاپ‌ها انجام می‌دهند. شرکت سرمایه گذار از طرفی دیگر ممکن است در زمینه مدیریت و بازاریابی، استارتاپ را در جهتی استراتژیک هدایت کند. اهداف سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی چیست؟ اهداف استراتژیک مانند افزایش میزان فروش و سود – چه مستقیم چه غیر مستقیم - استارتاپ هایی که از فناوری‌های جدید استفاده می‌کنند، ورود به بازارهای جدید، شناسایی مخاطبین هدف و دسترسی به منابع جدید را در اولویت قرار می‌دهند؛ در درجه دوم این کار اغلب با خروج از سرمایه گذاری ( اهداف استراتژیک و مالی اغلب با هم ترکیب می‌شوند تا بازده مالی بالاتری را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشند. ها ممکن است در مراحل زیر از رشد و توسعه یک استارتاپ روی آن سرمایه گذاری کنند؛ در این مرحله، یک استارتاپ نیاز به مقدار زیادی پول نقد داشته تا محصول و بازاریابی اولیه خود را توسعه دهد. میزان بودجه در ابتدا معمولا اندک بوده که به ازای آن، مقدار مشخصی از سهام استارتاپ به سرمایه گذار واگذار می‌شود. سرمایه گذاران سرمایه گذاری در این مرحله از استارتاپ را ریسکی می‌دانند، به همین دلیل است که برخی از آن‌ها تمایل دارند تا ورود استارتاپ به مراحل بعد و کم شدن ریسک احتمالی شکست آن‌، صبر کنند. وقتی سهام شرکت‌های استارتاپی در دسترس عموم قرار می‌گیرد، شرکت سرمایه گذار برای بدست آوردن بازده قابل توجهی از سرمایه گذاری‌های خود می‌تواند همه یا بخشی از آن را به فروش برساند. این بخش شامل تامین بودجه استارتاپ‌ها از طریق صندوق سرمایه گذاری و از طرفی، صف بندی استارتاپ هایی است که در حال تولید محصول یا خط تجاری مشابهی هستند. هنگامی که یک شرکت علاقه مند تصمیم به خرید یک استارتاپ می‌گیرد، شرکت سرمایه گذار با فروش سهام خود در آن استارتاپ می‌تواند پول نقد بیشتری کسب کند. و شرکت مادر آن شود که به نوبه خود می‌تواند فورا ارزش این شرکت استارتاپی را رشد دهد. برای شرکت‌های سرمایه گذار، این سرمایه داران با داشتن اهداف استراتژیک و مالی، می‌توانند جایگاه خود را به عنوان یک رهبر در بازار حفظ کنند؛ حتی اگر شرکت‌های کوچک در صحنه حضور پیدا کرده و به غول‌های پیشگام تبدیل شوند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

منبع بلاگ

مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

با ما برای پیشرفت شروع کنید

    نظرات