ضمانت­ اجرای عدم پرداخت دیون مالی

از مطلب اصلی دور نشویم، در خوشبینانه ­ترین حالت ممکن این است که زوج دارای استطاعت مالی باشد و مهریه زوجه را به حکم دادگاه صالح پرداخت نماید ولیکن به منظور اینکه مهریه شامل محکومیت­‌های مالی و مستوجب حبس شود، زوجه می‌­بایست صرفا تا سقف ۱۱۰ سکه دادخواست وصول مهریه به دادگاه تقدیم نماید. مطابق با ماده ­ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی «اگر استیفای محکوم ­به (مهریه در اینجا) ممکن نگردد، محکوم ­علیه (زوج) به تقاضای محکوم ­له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شده ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم ­له حبس می‌­شود. قانون بصراحت سخن از حبس محکومین مالی داشته ولیکن در ادامه­ ی آن ماده آورده است «چنانچه محکوم ­علیه تا سی­ روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی­ شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود». در صورتی که وضعیت مالی زوج تکافوی پرداخت تمام ۱۱۰ سکه تقاضا شده را نداشته باشد و دادخواست اعسار ایشان مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، زوج درخواست تقسیط مهریه را مطرح می­ نماید که این امر با توجه به وضعیت معاش شوهر صورت می­ گیرد. دیگر ضمانت­ اجرای کیفری ناشی از عدم پرداخت دیون مالی، فرار از تادیه دین می­ باشد. در همین باره ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مقرر می­ کند «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ­ی مدیون با انگیزه­ ی فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ­به یا هر دو مجازات می­ شود و در صورتی که منتقل­ الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم محسوب می‌­شود».

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات