علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟
     
      علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟
     
      علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟

علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟ علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟ علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟

وجود رطوبت بالا در هوا در بهار و اویل تابستان بعد از ریزش گلبرگها باعث گسترش این بیماری می‌شود. این بیماری در خاکهای با زه کشی پایین، مرطوب و باغات سایه بدون تهویه بیشتر دیده می‌شود. ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ادامه مطلب وجود رطوبت بالا در هوا در بهار و اویل تابستان بعد از ریزش گلبرگها باعث گسترش این بیماری می‌شود. این بیماری در خاکهای با زه کشی پایین، مرطوب و باغات سایه بدون تهویه بیشتر دیده می‌شود. وجود رطوبت بالا در هوا در بهار و اویل تابستان بعد از ریزش گلبرگها باعث گسترش این بیماری می‌شود. این بیماری در خاکهای با زه کشی پایین، مرطوب و باغات سایه بدون تهویه بیشتر دیده می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات