مودم اینترنت چیست؟

مودم اینترنت چیست؟

۳-امکان استفاده همزمان از تلفن و فکس و اینترنت ۴-عدم اشغالی تلفن در هنگام استفاده از اینترنت ۱-عدم استفاده چندین خط اینترنت به صورت همزمان ۱-مودم بدون وای فای ۲-مودم با وای فای ویژگی‌های یک مودم اینترنت: نکاتی در رابطه با مودم اینترنت: ۱-بهتر است مودم را در مکان‌های دارای رطوبت قرار ندهیم. ۲-پس از تمدید و شارژ کردن اشتراک خط اینترنت بهتر است مودم را خاموش و روشن نماییم. ۶-برای پوشش دهی بهتر سیگنال وای فای بهتراست مودم را در مرکز خانه قرار دهیم. ۷-در زمان هایی که به مدت چند روز از مودم استفاده نمی‌کنیم، آن را خاموش نماییم. همچنین در اماکن عمومی به هیچ عنوان نمی‌توانید جهت ارائه وای فای به کاربران خود از مودم اینترنت به تنهایی استفاده نمایید. در صورتی که می‌خواهید مدیریت مصرف اینترنت کاربران را در اختیار داشته باشید، شما نیازمند یک دستگاه سخت افزاری به نام روتر هستید و برای پوشش دهی بیشتر امواج وای فای در محل خود نیازمند سخت افزاری دیگر به نام جهت انتخاب برند مناسب برای خرید مودم اینترنت می‌بایست که می‌خواهید برای این خرید انجام دهید را در نظر بگیرید. در آخر لازم به توضیح است که همه‌ی مودم‌های موجود در بازار از کیفیت مناسبی برخوردار هستند و الزاما مودمی که گرانتر است، بهتر نیست بلکه کاملا به نیاز شما از آن باز می‌گردد و لذا بهتر است برای خرید مودم اینترنت از یک متخصص شبکه راهنمایی‌های بیشتر را دریافت نمایید.

متن کامل نوشته در سایت کانِکتیت

  منبع بلاگ

  کانِکتیت

  کانِکتیت

  پلتفرم مدیریت اینترنت، تبلیغات و بازاریابی بر بستر وای فای

   نظرات