کنترل آفت تریپس توت فرنگی
     
      کنترل آفت تریپس توت فرنگی
     
      کنترل آفت تریپس توت فرنگی

کنترل آفت تریپس توت فرنگی کنترل آفت تریپس توت فرنگی کنترل آفت تریپس توت فرنگی

یکی از آفات مهم توت فرنگی تریپس گل مغربی است که برای اولین بار در گیاهان زینتی دیده شده است. تریپس حشره کوچکی به رنگ زرد است. در پرواز بسیار ضعیف است و بیشتر اوقات را در مناطق سایه دار روی گیاهان می‌گذارند. ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ادامه مطلب یکی از آفات مهم توت فرنگی تریپس گل مغربی است که برای اولین بار در گیاهان زینتی دیده شده است. تریپس حشره کوچکی به رنگ زرد است. در پرواز بسیار ضعیف است و بیشتر اوقات را در مناطق سایه دار روی گیاهان می‌گذارند. یکی از آفات مهم توت فرنگی تریپس گل مغربی است که برای اولین بار در گیاهان زینتی دیده شده است. تریپس حشره کوچکی به رنگ زرد است. در پرواز بسیار ضعیف است و بیشتر اوقات را در مناطق سایه دار روی گیاهان می‌گذارند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات