انواع ممکن دفاعیات خوانده در دادگاه

۱ ایراد به عدم صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده: مثلا الف از ب در دادگاه حقوقی شکایت می­ کند که ب او را با چاقو زخمی کرده؛ ب در پاسخ ایراد می­ کند که این دعوا باید در دادگاه ۲_ ایراد عدم صلاحیت نسبی: مثلا الف از ب که در کرج زندگی می­ کند در دادگاه تهران شکایت می­ کند؛ ب در پاسخ می‌­گوید مرجع صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده (کرج) است نه تهران. ۳_ ایراد امر مطرح شده (دعوا در دو دادگاه مطرح شده است): مثلا الف از ب در دادگاه تهران شکایت می‌­کند ب در پاسخ می‌­گوید همین دعوا در دادگاه دیگری در حال رسیدگی است در اینجا قاضی ۲ راه دارد؛ اگر دعوای دیگر در همان دادگاه مطرح شده باشد قاضی به هر ۲ دعوا یکجا رسیدگی می‌­کند. و اگر دعوای دیگر در دادگاه دیگری مطرح شده باشد به دعوا رسیدگی نمی‌­کند و پرونده را برای آن دادگاه می­ فرستد. ۱_ ایراد عدم اهلیت یا عدم احراز سمت: براساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی؛ «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود (اهلیت خود را از دست بدهد) یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می­ کند و مراتب را به طرف دیگر اعلام می­ کند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی­نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد …» ۲_ایراد رد دادرس: اگر مواردی که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رد دادرس (مقام رسیدگی کننده: قاضی) وجود داشته باشد یا بعدا به وجود بیاید، قاضی نباید به پرونده رسیدگی کند و پرونده را به دادرس دیگری تحویل دهد. ۳_ ایراد تامین دعوای واهی: ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند؛ «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌ها مربوط به امور حسبی [به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است] خوانده می‌­تواند برای تادیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید». ۴_ ایراد تامین اتباع بیگانه در این مورد ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می­ گوید" «اتباع دولت‌های خارج چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خساراتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود».

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات