محسن بوالحسنی: جنگ اولین دوست من بود!

محسن بوالحسنی: جنگ اولین دوست من بود!

«شرایط تبخیر لب» هم عاشقانه‌های یک پسر جنگ‌زده است که اگر خواب نبیند، دیگر نمی‌نویسد و گاهی به خودش می‌گوید کاش دیگر ننویسم؛ که یعنی کاش دیگر خواب نبینم؛ اما به‌خواست و اراده من نیست. مثل همان‌گنگ خواب‌دیده… من آن‌ها را اینجا با شما به اشتراک گذاشته‌ام و ببخشید اگر بلد نیستم خطی بنویسم، ساده بنویسم و مناسب دفترها و نامه‌های عاشقانه… راستش‌ را بخواهید ما هنوز در جنگ زندگی می‌گذرانیم و هر روز گوشه‌ای در این جهان زنی سیلی می‌خورد، به خاک می‌افتد و کودکی صورت‌اش از شدت گلوله دوتکه می‌شود… عکس‌ها را نگاه کنید… عکس‌های همین خاورمیانه، همین ایران، همین همه‌ی جهان را…. من این جهان را مثل فیلم‌هایی بیست‌وچهارساعته در خواب و بیداری در ذهنم مرور می‌کنم و خواب‌هایم را می‌نویسم که خلاص شوم؛ و هر چقدر می‌نویسم خلاص نمی‌شوم.

متن کامل نوشته در سایت همبودگاه

  منبع بلاگ

  همبودگاه

  همبودگاه

  همبودگاه یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه کتاب است.

   نظرات