طراحی تجهیز کارگاه با مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراحی تجهیز کارگاه با مدلسازی اطلاعات ساختمان

در این مقاله به تشریح مبانی عملکرد نرم افزارهای طراحی تجهیز کارگاه با مدلسازی اطلاعات ساختمان می‌پردازیم. با این حال، با توجه به پیچیدگی فعالیت‌های تجهیز کارگاه، هنوز ابزارهای رایانه‌ای برای طراحی تجهیز کارگاه با مدلسازی اطلاعات ساختمان با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند. یکی از راهکارهای انجام کلیه کنترل‌های مورد نیاز در سایت پروژه، طراحی تجهیز کارگاه با مدلسازی اطلاعات ساختمان می‌باشد. در این روش، پلان تجهیز کارگاه توسط مهندسان طراحی شده و پس از آن، طرح بوسیله مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) مورد کنترل قرار می‌گیرد. کنترل آیین نامه‌های ایمنی یکی از اولین کاربردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه‌های عمرانی بوده است. از این رو، بحث‌های زیادی میان مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) با استفاده از قواعد از پیش تعیین شده و یا نگارش قواعد به تناسب پروژه و با استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات