داوری رویداد ایده پردازی سازمان پارکها و فضای سبز برگزار شد

داوری رویداد ایده پردازی سازمان پارکها و فضای سبز برگزار شد

ایده پردازن در مقابل ۴ داور از مرکز نوآوری شهری، سازمان پارکها و فضای سبز و شتابدهنده آران، ایده‌های خود را ارایه نمودند.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات