مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

در این مقاله به بررسی شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مدیریت پورتفولیو در شرکت‌های ساختمانی پرداخته شده است. منظور از پورتفولیو (سبد پروژه‌ها)، گروهی از پروژه‌های مرتبط یا مستقل است (معمولا کمتر از ۱۰ پروژه) که توسط یک سازمان واحد مدیریت می‌شود. براساس پژوهش‌های انجام شده، ارزیابی مدیریت پورتفولیو در شرکت‌های ساختمانی اغلب براساس سه شاخص کلیدی مدیریت مالی، مدیریت ریسک و مدیریت منابع به انجام می‌رسد. در صنعت ساختمان، شاخص‌های هزینه، برنامه زمان بندی، جریان نقدینگی، مدیریت تغییرات پروژه و ایمنی پروژه به ترتیب به عنوان پرطرفدارترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت پورتفولیو در شرکت‌های ساختمانی شناخته می‌شوند. از میان شاخص‌های کلیدی عملکردی مورد استفاده در شرکت‌های ساختمانی، برخی را می‌توان با جمع جبری وضعیت تک تک پروژه‌های پورتفولیو ارزیابی نمود. باید توجه داشت که اگرچه افزودن این شاخص‌ها سبب درک بهتر وضعیت پروژه‌ها می‌گردد اما با اضافه شدن آن‌ها، پیچیدگی مدیریت پورتفولیو در شرکت‌های ساختمانی نیز افزایش خواهد یافت.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات