نحوه مبارزه با آبدزدک
     
      نحوه مبارزه با آبدزدک
     
      نحوه مبارزه با آبدزدک

نحوه مبارزه با آبدزدک نحوه مبارزه با آبدزدک نحوه مبارزه با آبدزدک

آبدزدک یک آفت پلی فاژ در اروپا و غرب آسیا می‌باشد. این آفت به بسیاری از گیاهان کاشته شده در گلخانه ها، خزانه و زمین های فضای باز آسیب وارد می‌کند. ممکن است حتی بیش از ۵۰ درصد نشاهای کاشته شده و گیاهان جوان کاشته شده در مزارع را از بین ببرد. ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ادامه مطلب آبدزدک یک آفت پلی فاژ در اروپا و غرب آسیا می‌باشد. این آفت به بسیاری از گیاهان کاشته شده در گلخانه ها، خزانه و زمین های فضای باز آسیب وارد می‌کند. ممکن است حتی بیش از ۵۰ درصد نشاهای کاشته شده و گیاهان جوان کاشته شده در مزارع را از بین ببرد. آبدزدک یک آفت پلی فاژ در اروپا و غرب آسیا می‌باشد. این آفت به بسیاری از گیاهان کاشته شده در گلخانه ها، خزانه و زمین های فضای باز آسیب وارد می‌کند. ممکن است حتی بیش از ۵۰ درصد نشاهای کاشته شده و گیاهان جوان کاشته شده در مزارع را از بین ببرد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات