مدیریت ریسک در پروژه های راه آهن

مدیریت ریسک در پروژه های راه آهن

در این مقاله به ارائه چک لیستی جهت شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه‌های راه آهن بخصوص در زمان داشتن سبدی از پروژه‌ها پرداخته شده است. بررسی فرایند مدیریت ریسک در این پروژه‌ها نشان دهنده ضعف مهندسان در شناسایی ریسک‌های پروژه می‌باشد که ایجاد یک چک لیست جامع از ریسک‌های موجود در این پروژه‌ها را ضروری می‌سازد. برای مدیریت ریسک در پروژه‌های راه آهن می‌توان چندین ابزار متداول را پیشنهاد نمود که شامل چک لیست، مصاحبه با خبرگان و طوفان فکری، تحلیل علت و معلولی و درخت خطا، روش‌های FMEA و HAZOP، ارزیابی‌های کنترلی و روش‌های آماری مانند شبیه سازی مونت کارلو می‌باشد. خروجی روش مونت کارلو به این صورت است که مثلا بدلیل ریسک‌های شناسایی شده، ۸۰ درصد احتمال دارد که پروژه تا تاریخ مشخصی به اتمام برسد. براساس تحلیل ریسک انجام شده به روش مونت کارلو، به منظور مدیریت ریسک در پروژه‌های راه آهن بصورت پورتفولیو می‌بایست ۱۰ ریسک زیر در چک لیست کنترلی مورد استفاده در مدیریت ریسک پوشش داده شود:

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات