قد استارت آپت را بلندتر کن!

اگر بخواهیم به تعریف علمی کار تیمی اکتفا کنیم، باید بگوییم که تیم از جمع ۲ نفر و بیشتر تشکیل شده است؛ اما آیا می‌توان کار گروهی را اینگونه، ساده، تعریف کرد؟ در این مقاله برآنیم که شما را با چندوچون کار تیمی آشنا کنیم. اینجاست که اهمیت کار تیمی در سازمان و یا مجموعه به چشم می‌آید.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات