از نقشه‌های دوبعدی تا مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

از زمانی که نقشه‌ها با دست روی کاغد رسم می‌شد، تا بعد از آن که به‌صورت طراحی با خطوط دیجیتال به‌وسیله‌ی نرم‌افزارهایی همچون اتوکد انجام می‌شود و چه اکنون که بصورت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) طراحی می‌شود که علاوه بر هندسه‌ی سه‌بعدی سازه مشخصات و روابط میان تمامی اجزا را نیز پوشش می‌دهد. مشکل اول این است که در این وضعیت، سازگاری و یکپارچگی نقشه‌های فنی تنها به صورت دستی قابل کنترل است و این موضوع بستری برای خطاهای انسانی خواهد بود. علت اصلی روی‌آوری به مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، عمق محدود اطلاعات در نقشه‌های سنتی است که استفاده‌های بعدی از اطلاعات موجود را برای فاز‌های بعدی پروژه دچار مشکل کرده و ناچار به دوباره وارد کردن بخشی از اطلاعات خواهیم شد. از مزایای پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، بهبود هماهنگی و ارتقای سطح سازگاری فاز‌های پروژه در طول چرخه‌ی حیات آن، امکان اعمال مدل‌سازی‌ها و آنالیزهای لازم بر روی همان مدل طراحی‌شده، امکان پی‌گیری تغییرات و اصلاح به‌موقع آن‌ها در مدل‌ ایجاد شده در هر فاز و در نتیجه ارتقای سطح ساخت‌پذیری پروژه و نهایتا افزایش بهره‌وری و کیفیت کل پروژه است. لذا این در تعهد مالک پروژه خواهد بود که آن‌ها را مجاب و گاها وادار به استفاده از BIM کند.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات