شتاب دهنده شناختی COGNOTECH با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح شد.

شتاب دهنده شناختی COGNOTECH با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح شد.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

  منبع بلاگ

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

   نظرات