۶ قانون اکسسوری های شلف ها و طبقات دیواری

۶ قانون اکسسوری های شلف ها و طبقات دیواری

در خصوص دکوراسیون این موضوع را بایستی بدانید که همیشه در حال بهتر کردن فضای خود باشید نه لزوما اضافه کردن وسایل. در مورد اکسسوری‌ها نیز این موضوع صادق است. اکسسوری‌ها را در ارتفاع‌های مختلف انتخاب کنید: در گروه اکسسوری‌ها کنار هم آنها را در ارتفاع‌های مختلف انتخاب نمایید. همانطور که در دکوراسیون کل خانه این موضوع مهم است در اکسسوری‌ها نیز بایستی رعایت شود. وسایلی را انتخاب کنید که واقعا آنها را دوست دارید.

متن کامل نوشته در سایت یومی خانه

منبع بلاگ

یومی خانه

یومی خانه

طراحی دکوراسیون داخلی و بازسازی خانه وآشپزخانه

نظرات