آبیاری باغات انگور
   
   آبیاری باغات انگور
   
   آبیاری باغات انگور

آبیاری باغات انگور آبیاری باغات انگور آبیاری باغات انگور

انگور های ایرانی به فصل رشد بلند مدت و درجه حرارت بالا و رطوبت نسبی پایین نیاز دارند و کیفیت محصول انگور تحت تاثیر آب و هوا است. در تابستان های با دمای بالا قند بیشتر و در تابستان خنک و مرطوب علاوه بر داشتن بیماری های زیاد میوه هم ترش خواهد شد. ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ادامه مطلب انگور های ایرانی به فصل رشد بلند مدت و درجه حرارت بالا و رطوبت نسبی پایین نیاز دارند و کیفیت محصول انگور تحت تاثیر آب و هوا است. در تابستان های با دمای بالا قند بیشتر و در تابستان خنک و مرطوب علاوه بر داشتن بیماری های زیاد میوه هم ترش خواهد شد. انگور های ایرانی به فصل رشد بلند مدت و درجه حرارت بالا و رطوبت نسبی پایین نیاز دارند و کیفیت محصول انگور تحت تاثیر آب و هوا است. در تابستان های با دمای بالا قند بیشتر و در تابستان خنک و مرطوب علاوه بر داشتن بیماری های زیاد میوه هم ترش خواهد شد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات