گیاه بابا آدم

این گیاه به رطوبت زیادی نیاز دارد و در هوای مرطوب رشد آن و اندازه‌ی آن سریع‌تر خواهد بود هر چه رطوبت بیشتر باشد برگها هم پهن‌تر می‌شوند رطوبت کم باث می‌شود برگها کوچک بماند پس زیر گلدانی را پر کنید و غبار پاشی روزانه را افزایش دهید این گیاه گونه دارویی نیز دارد که بیشتر بصورت خودرو در باغات نیز دیده می‌شود و لی در ساقه‌ی آن بلورهای اکسالات کلسیم موجود است که در صورت مصرف نادرست ان باعث لالی موقت و مشکلات تنفسی میشود ولی قبل از مصرف جوشاندن آن و یا خوردن میوه‌های اسیدی مثل تمبر هندی در خنثی کردن آن کمک میکند و از تجزیهٔ شیمیایی برگ‌های بابا آدم موارد زیر بدست آمده‌است: آرکتیول، فوکینون، فوکینانولید، بتا- ئودسمول، پتازیتولون، ارموفیلن، تاراکساسترول. بعد از فصل استراحت گیاه یعنی در بهار و هنگام تعویض گلدان می‌توان ریزوم را از خاک درآورد، تقسیم کرد و در گلدانهایی مستقل به شکل جداگانه کاشت. سپس در طی ماه‌های سرد سال ریزوم را در میان پیت ماسی که کمی مرطوب است و در مکانی تاریک و خنک قرار داد تا زمان مناسب کاشت این گیاه در فصل بهار فرا رسد. اگر نمی‌توان به دلیل بزرگ بودن گیاه، تمامی آن را از گلدان در آورد و ریزومها را جدا کرد، از آنجایی که ساقه‌های زیرزمینی در تمامی قسمتهای گلدان وجود دارند می‌توان گودالی کوچک را در کنار گلدان حفر کرد فاصله این گودال از تنه اصلی گیاه حداقل ۳۰ سانتیمتر باشد تا به ریشه‌های گیاه آسیب وارد نشود. به دلیل فعالیت ساقه‌های زیرزمینی، از کنار گیاه مادری نیز پاجوشهایی شکل می‌گیرند که می‌توان با کمک روش تقیسم در طی فصل بهار و یا اوایل تابستان، این پاجوشها را از گیاه ماردی جدا کرد. بدین صورت که بعد از بیرون آوردن گیاه از گلدان، ابتدا خاک اطراف ساقه‌های زیرزمینی و ریشه‌ها را تا جایی که امکان دارد تمیز می‌کنیم و سپس از نواحی که ضخامت کمتری دارند، ریشه‌ها و ساقه‌های زیزمینی را از یکدیگر جدا می‌کنیم و برای اینکار می‌توان از وسیله‌ای تیز همانند قیچی یا چاقوی باغبانی نیز استفاده کرد تا نواحی برش تیز و تمیز باشد. البته اگر گیاه آنقدر بزرگ شده است که نمی‌توان تمامی آنرا از گلدان در آورد می‌توان پاجوشها را با حفر یک گودال از کنار گلدان از کنار گیاه مادری جدا کرد. در صورت گلدهی گیاه و شکل گیری بذرها نیز می‌توان از بذر برای تکثیر این گیاه استفاده کرد.

متن کامل نوشته در سایت سروبان

منبع بلاگ

سروبان

سروبان

بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

نظرات